Wat is management?

Het woord 'management' is een populaire term in de zakenwereld. Het woord wordt door velen gebruikt en komt daarnaast ook veel voor in verschillende studies, bijvoorbeeld 'International Business and Management Studies en Economie, Bestuur en Management. Wat betekent het dan eigenlijk precies en waarom wordt de term zoveel gebruikt? Je leest het hieronder.

Wat is management?

Management komt het van het Franse woord 'ménagement'. Dit betekent 'leiden' of 'aan de hand nemen'. Binnen een organisatie of bedrijf is een manager dus iemand die de organisatie of het team leidt of aan de hand neemt. Een manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en is er om de missie, visie en strategie van een organisatie uit te dragen en na te streven. Hiervoor worden doelen gesteld en de manager moet dan ook zorgen dat deze doelen worden bereikt en dat iedereen zich er binnen de organisatie aan houdt.  

Goed management is cruciaal om de structuur en het bestaansrecht van een organisatie te handhaven. Zeker in deze tijd, waarbij alles steeds grootschaliger wordt en de consument een steeds meer kritische blik werpt op bepaalde zaken, is goed management van levensbelang. Ook druk van media speelt hierin een belangrijke rol; alles komt tegenwoordig op het internet te staan. Een blunder van een organisatie valt nu veel eerder op dan vroeger of zelfs een aantal jaren geleden en wordt via social media over het hele web verspreid. De kans op imagoschade is hierdoor voor ieder bedrijf of organisatie een stuk groter, waardoor het belangrijk is dat er van bovenaf goed gemanaged wordt en iedereen volgens de regels en filosofie van de organisatie leeft en werkt.