Management in verschillende factoren

Management is een erg breed begrip en managers of bestuurders kunnen elk heel andere werkzaamheden hebben. Daarom dat management doorgaans wordt onderscheiden in meerdere verschillende sectoren.

Soorten management

Iemand die communicatie studeert zal later normaal gesproken geen financieel manager van een organisatie worden. Andersom zal iemand die zich tijdens zijn of haar studie bezighoudt met geldzaken niet gauw communicatiemanager worden. Er zijn daarom talloze verschillende functies te bedenken voor iemand die zich op wat voor manier dan ook bezighoudt met management. Op managementenliteratuur.nl worden verschillende van deze functies nader toegelicht. Wat houdt de functie van bijvoorbeeld een communicatie manager in en wat doet een commercieel manager precies? En waar kun je zoal terecht komen wanneer je een bepaalde managementstudie volgt? De volgende management sectoren worden op onze site behandeld:

  • Financieel management
  • Commercieel management
  • Communicatie management
  • Facility management

Werkzaam zijn als manager

Een functie bekleden ergens binnen het management van een bedrijf of andere organisatie is niet voor iedereen weggelegd. Normaliter is de minimale eis hiervoor dat zo iemand over zijn of haar HBO papieren beschikt. Per sector verschilt het natuurlijk wat voor opleiding hieraan gerelateerd is. Zo kun je als je de opleiding communicatie volgt bijvoorbeeld communicatie manager worden en als je commercieel management studeert beschikt je over de juiste papieren om commercieel manager te worden. Ondanks dat per sector de werkzaamheden en verantwoordelijkheden behoorlijk kunnen verschillen zijn er ook de nodige overeenkomsten. Van elke manager wordt bijvoorbeeld verwacht dat hij of zij veel verantwoordelijkheid neemt op gebied van leiderschap en zelfstandigheid.