Facility manager

Facility manager

Bij facility management gaat het om het zorg dragen voor alle faciliteiten in en rondom een organisatie, zodat taken door overige werknemers zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Deze werknemers hoeven zich daarom door de zorgen en lasten die hen uit handen worden genomen niet bezig te houden met wat voor hen slechts randzaken horen te zijn.

Facility management opgesplitst in verschillende groepen

Facilitaire voorzieningen kunnen worden ingedeeld in verschillende groepen. Dit zijn:

Bovenstaand staan slechts een aantal diensten genoemd die bij facilitair management horen. Er zijn er dus nog veel meer. De taken die binnen facility management horen zijn dus zeer breed, waardoor het belang van deze werkzaamheden zeker niet te onderschatten zijn.

Waar blinkt een facility manager in uit?

Binnen facility management vallen meer beroepen dan alleen die van een facility manager. Zo kun je ook een 'gewone' manager zijn binnen een organisatie die vooral gericht is op facilitaire voorzieningen, waaronder de gezondheidszorg, woningcorporaties en het verzekeringswezen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld hotelmanager te zijn of manager bij een evenementenbureau. Wat je beroep ook is. Binnen het takenpakket van iemand die zich hoofdzakelijk bezighoudt met facility management zijn normaliter de belangrijkste competenties / horen de belangrijkste competities te zijn van zo iemand:

Terug naar overzicht