De transitievergoeding: wat moet je weten in 2023?

De transitievergoeding: wat moet je weten in 2023?

De transitievergoeding, een term die steeds vaker in arbeidsrechtelijke kringen wordt gehoord, is van groot belang voor werknemers in Nederland. Het is een financiële vergoeding waar werknemers recht op hebben bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract. In dit artikel gaan we dieper in op de transitievergoeding en bieden we inzicht in hoe deze wordt berekend in 2023, en wat je moet doen als je werkgever niet tijdig betaalt.

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een geldbedrag dat werknemers ontvangen als compensatie wanneer ze geconfronteerd worden met onvrijwillig ontslag. Ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt, kan er recht zijn op deze vergoeding. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van twee cruciale factoren: de duur van het dienstverband en het brutosalaris van de werknemer. De berekening volgt een vaste formule.

Hoogte van de transitievergoeding in 2023

De hoogte van de transitievergoeding in 2023 wordt bepaald aan de hand van de duur van het dienstverband en het salaris van de werknemer. In het jaar 2023 bedraagt de transitievergoeding maximaal € 89.000 bruto, of één jaarsalaris als het brutosalaris hoger is dan dat bedrag.

Extra leestip van de redactie: Schoollaptops.   

Uitbetaling van de transitievergoeding

Helaas komt het voor dat werkgevers vertragen met het uitbetalen van de transitievergoeding, hoewel ze officieel verplicht zijn om dit binnen één maand na het einde van het dienstverband te doen. In sommige gevallen kan de transitievergoeding in maandelijkse termijnen worden betaald. Als je werkgever niet betaalt, heb je drie maanden de tijd om de betaling af te dwingen bij de kantonrechter. Na deze periode vervalt dit recht, dus het is belangrijk om hier tijdig actie op te ondernemen.

Wat is een ontslagvergoeding?

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in 2020 hebben alle werknemers die onvrijwillig worden ontslagen recht op een ontslagvergoeding. Hierbij is "onvrijwillig" van essentieel belang, wat betekent dat het initiatief voor het beëindigen of niet verlengen van het dienstverband bij de werkgever ligt. Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt, ongeacht of het om een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd gaat. Deze vergoeding omvat de wettelijke transitievergoeding en eventuele andere vergoedingen.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Je hebt recht op een ontslagvergoeding als je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door je werkgever of als je tijdelijke contract niet wordt verlengd. Dit geldt met name als het ontslag het gevolg is van het initiatief van de werkgever. Je hebt ook recht op een ontslagvergoeding als je zelf ontslag neemt of je tijdelijke contract niet verlengt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever. In deze gevallen heb je recht op de wettelijke transitievergoeding, aangevuld met eventuele andere vergoedingen.

Dit artikel biedt een beknopt overzicht van de transitievergoeding en ontslagvergoeding in Nederland in 2023. Het is handig om je bewust te zijn van deze vergoedingen en je rechten om ervoor te zorgen dat je eerlijk behandeld wordt in geval van ontslag.

Terug naar overzicht